Historie klubu se začala psát přibližně v roce 2003, kdy se začala scházet a hlavně spolu jezdit na motorkách parta lidí z Přerova a okolí. V roce 2007 se klub oficiálně vydal cestou MC, kterou úspěšně završil v roce 2010 získáním plných barev.
 
 
History of the club began around 2003, when a bunch of people from Přerov and surroundings started to come together, and more importantly, ride together. In 2007, club officially started the way to join MC community, which was successfully finished in 2010 by achieving full patches.
 

V.F.F.V.

BROTHERS IN RESPECT


Contact us at:

vikingsprerov@seznam.cz